درباره ما

چرا آسنا به وجود آمد

فرهنگ افغانستان به شدت متاثر از آموزه های دینی و مردسالاری است. مردم به ویژه زنان تحت تأثیر تعالیم اسلام تربیت می شوند. این آموزه های دینی باعث ظلم به زنان شده است. آنها از حقوق اولیه خود محروم هستند و از سنین پایین به گونه ای بزرگ می شوند که خود را در درجه دوم اهمیت قرار دهند و نقش خود را در جامعه دست کم بگیرند. آنها به عنوان زنان جوان تحت تأثیر پدر و برادر باقی می مانند و در ازدواج حتی برای کارهای روزمره باید از اعضای مرد خانواده اجازه بگیرند. از آنجایی که بسیاری از افغان‌ها در خارج از کشور نیز تربیت مذهبی سختگیرانه را انجام می‌دهند، کشورهای غربی به ورود آن‌ها با دید انتقادی می‌نگرند.

قیمومیت مردان مانع از ادغام زنان افغان در فرهنگ و جامعه جدید می شود. آسنا برای تغییر آن متولد شد.
دغدغه ماست

دغدغه اصلی خبرگزاری آسنا، اطلاع رسانی درباره حقوق اساسی است تا روابط درون خانواده ها بهبود یابد. خبرگزاری آسنا به جای رویدادهای کافه و کیک، دوره هایی را برای زنان افغان ارائه می دهد که متناسب با نیازهای روزمره آنهاست و واژگان خاصی را به آنها آموزش می دهد.

ما می‌خواهیم که زنان افغان بتوانند نگرانی‌های خود را بدون همراهی مترجم به مقامات یا پزشکان بیان کنند و بتوانند آزادانه در جامعه آلمان حرکت کنند.
آسنا علاوه بر فعالیت در آلمان، در افغانستان نیز فعال است و دو کتابخانه برای دختران و زنان در آنجا افتتاح کرده است. در اینجا درباره کتابخانه های حبیبه اطلاعات بیشتری کسب کنید

آسنا به زنان افغان کمک می کند تا از طریق آموزش، خود را توانمند کنند.

این انجمن با رویدادها، پروژه های آموزشی و دوره های آموزشی، دوره های آلمانی و فرهنگی اجتماعی و همچنین خدمات مشاوره اجتماعی به جلوگیری از ظهور جوامع موازی در آلمان کمک می کند.